Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach Śląskich

dziś jest 17 czerwca 2021 roku

Aktualności

MISJE ŚWIĘTE w Parafii - Dziękujemy!

W dniach od 6 do 13 czerwca br. nasza Parafia przeżywała czas Misji świętych - nadzwyczajny tydzień skupienia i nawrócenia, które prowadził Ks. Andrzej Mucha SAC. Serdecznie dziękuję prowadzącemu je Misjonarzowi za zanoszone przez Niego do Boga modlitwy w naszej intencji, każde słowo i czas nam poświęcony. Dziękuję także Wam wszystkim, którzy pozytywnie i aktywnie odpowiedzieliście na zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu duchowym. Ufam, że wyda on błogosławione owoce wiary i miłości do Boga i bliźnich.

więcej »

Nabożeństwa Czerwcowe

W miesiącu czerwcu zapraszamy do udziału w Nabożeństwach do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17:30.

więcej »

Stowarzyszenie PP „Osiedlowy Uśmiech” zaprasza do współpracy

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Osiedlowy Uśmiech" zaprasza wszystkie Osoby chcące włączyć się w działalność charytatywną w naszej Parafii (i nie tylko) do współpracy i aktywności. Poniżej wyszczególnione cele jego działalności...

więcej »

kartka z kalendarza

2015 - Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w Parafiiwięcej »

2018 - Prymicje Ks. Mateusza Matusiakawięcej »

2018 - Wieczór poetycki w wykonaniu P. Magdaleny Markiewiczwięcej »

Cały dzisiejszy dzień »

intencje modlitewne

  • Panie Jezu, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka. Polecamy Ci Misje święte w naszej parafii. Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei. Poślij nas do każdego, kto potrzebuje Twego miłosierdzia, by powstać z grzechu do nowego życia. Nawróć tych, którzy wzgardzili przykazaniami Twoimi. Boże Ojcze, spraw, byśmy otworzyli się na Twoje Słowo. Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia. Rodzinom – dar pojednania i miłości, młodzieży chrześcijański entuzjazm i radość służenia Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Błogosław dzieci, starszych, chorych, samotnych. Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem dla wszystkich parafian i misjonarza, który do nas przybędzie. Bądź naszym oddechem, abyśmy rozważali to, co święte. Strzeż nas od złego, byśmy nie stracili tego, co święte.
  • Najświętsze Serce Jezusa, prosimy o błogosławione owoce Misji Świętych w sercach wszystkich Parafian
  • Panie Boże, dodaj mi sił i cierpliwości, abym wytrzymała to napięcie nerwowe w miejscu pracy. Otocz mnie opieką Matki Bożej na każdy dzień oraz ześlij wszelkie dary Ducha Świętego.
  • Jezu, proszę o szczęśliwą operację biodra.
  • Matko Boża, proszę Cię, uwolnij mnie od toksycznych osób

więcej »

wyslij intencje »