Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach Śląskich

dziś jest 20 czerwca 2021 roku

Kalendarium na dzień: 20 czerwca 2021 roku

Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Kazimierza Czulaka SAC (2019-10-05)

W sobotę 5 października 2019 roku odbył się pogrzeb śp. Ks. Kazimierza Czulaka SAC, który zmarł nagle z powodu zawału serca w drodze do Konstancina-Jeziorny na swoje doroczne rekolekcje.
W dzień pogrzebu pożegnać śp. ks. Kazimierza przybyli członkowie najbliższej rodziny, przyjaciele, współbracia pallotyni z wielu placówek obu polskich prowincji, także z zagranicy (Białorusi, Słowacji, Francji, Włoch), siostry pallotynki i nazaretanki oraz przedstawiciele społeczności ząbkowickiej: księża, siostry: klaryski i obliczanki, parafianie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęło godzinne czuwanie z modlitwą różańcową za śp. Ks. Kazimierza. Na początku celebracji rektor ząbkowickiej wspólnoty, Ks. Marek Chmielniak SAC, przedstawił życiorys Ks. Kazimierza. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Ks. arcybiskup Henryk Hoser SAC, który w homilii, nawiązując do Bożego słowa, dokonał charakterystyki szczególnych cech śp. Ks. Kazimierza jako otwartego i dobrego człowieka, gorliwego i dyspozycyjnego kapłana oraz wiernego i rozmiłowanego w Założycielu pallotyna, dzieląc się wspomnieniami ich przyjacielskich relacji.
Na koniec Mszy św. zostały odczytane kondolencje i podziękowania. Najpierw Ks. Marek Chmielniak przedstawił listę telegramów kondolencyjnych. W imieniu Przełożonego Generalnego kondolencje odczytał przybyły z Rzymu Ks. Stanisław Stawicki SAC. Ksiądz Generał szczególnie dziękował śp. ks. Kazimierzowi za umiłowanie Stowarzyszenia i wielkiego ducha służy w podejmowanych posługach. Ze szczególnym wzruszeniem uczestnicy pogrzebu wysłuchali wystąpień: przedstawiciela współbraci kursowych, Ks. Stanisława Rudzińskiego SAC oraz Ks. prowincjała Adriana Galbasa SAC. Ks. Rudziński dziękował za serdeczne relacje na całej wspólnej drodze pallotyńskiej, a nawiązując do przypadającego w przyszłym roku 50-lecia ich kapłaństwa, wyraził opinię, że ten niespodziewany pogrzeb rozpoczyna ich złoty jubileusz. Przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, Ks. Adrian Galbas SAC dziękował śp. Ks. Kazimierzowi za gorliwość, dyspozycyjność i pokorę w podejmowanych posługach, dając jednocześnie świadectwo o prawdziwie pallotyńskim duchu codziennego życia Ks. Kazimierza. Szczególną chwilą w wystąpieniu Ks. Prowincjała było odczytanie Testamentu śp. Ks. Kazimierza, który wyraził w „ostatniej woli” swoją ufną wiarę, pokorę wobec Boga i bliźnich oraz umiłowanie Stowarzyszenia. W imieniu prowincji warszawskiej słowa pożegnania wyraził wiceprowincjał, Ks. Waldemar Pawlik SAC, dziękując za posługi śp. Ks. Kazimierza jeszcze w ramach jednej macierzystej Prowincji Chrystusa Króla oraz za postawę całego życia jako formator, profesor, przełożony i gorliwy pallotyn. Na prośbę Ks. Antoniego Czulaka SAC i najbliższej rodziny słowa podziękowań wyraził Ks. Czesław Parzyszek SAC, ogarniając wdzięczną pamięcią uczestników pogrzebu, autorów kondolencji oraz organizatorów uroczystości pogrzebowych.
W strugach deszczu przeszliśmy w kondukcie pogrzebowym na ząbkowicki cmentarz, gdzie trumna śp. Ks. Kazimierza została złożona w naszej pallotyńskiej kwaterze.
Idąc za myślą często powtarzaną w czasie uroczystości pogrzebowych, zostajemy z mocną lekcją z życia śp. ks. Kazimierza i okoliczności jego śmierci, że każdy z nas jest „homo viator – człowiek pielgrzym” w drodze do domu Ojca. Ufamy, że rodzina pallotyńska zyskała przed Bogiem dobrego orędownika.

Powyższy tekst za: http://sac.org.pl/zabkowice-slaskie-pozegnanie-ks-kazimierza-czulaka-sac/

 

 

 

 

 

kartka z kalendarza

2010 - Wprowadzenie w posługę ministrantawięcej »

2019 - Uroczystość Bożego Ciała i procesja do czterech ołtarzywięcej »

Cały dzisiejszy dzień »

intencje modlitewne

  • Panie Jezu, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka. Polecamy Ci Misje święte w naszej parafii. Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei. Poślij nas do każdego, kto potrzebuje Twego miłosierdzia, by powstać z grzechu do nowego życia. Nawróć tych, którzy wzgardzili przykazaniami Twoimi. Boże Ojcze, spraw, byśmy otworzyli się na Twoje Słowo. Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia. Rodzinom – dar pojednania i miłości, młodzieży chrześcijański entuzjazm i radość służenia Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Błogosław dzieci, starszych, chorych, samotnych. Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem dla wszystkich parafian i misjonarza, który do nas przybędzie. Bądź naszym oddechem, abyśmy rozważali to, co święte. Strzeż nas od złego, byśmy nie stracili tego, co święte.
  • Najświętsze Serce Jezusa, prosimy o błogosławione owoce Misji Świętych w sercach wszystkich Parafian
  • Panie Boże, dodaj mi sił i cierpliwości, abym wytrzymała to napięcie nerwowe w miejscu pracy. Otocz mnie opieką Matki Bożej na każdy dzień oraz ześlij wszelkie dary Ducha Świętego.
  • Jezu, proszę o szczęśliwą operację biodra.
  • Matko Boża, proszę Cię, uwolnij mnie od toksycznych osób

więcej »

wyslij intencje »